דוח פערי שכר לשנת 2022

ענף

החברה נכללת בענף המזון.

 

מדיניות השכר של החברה

חברת "זוגלובק" חורטת על דגלה את הערך "כבוד לכל אדם" כאחד מחמשת הערכים המובילים של החברה.

תחת ערך זה אנו מחויבים לפעול לשוויון הזדמנויות ופיתוח מלוא הפוטנציאל של כלל עובדינו.

אנו מקבלים החלטות הנוגעות להעסקה בהתאם לצרכים עסקיים, הכשרות מקצועיות, יכולות העובד ומומחיותו.

אנו מחויבים לנהוג בכל עובדינו בהגינות וללא אפליה על בסיס קריטריונים פסולים כמו: גיל, גזע, דת, לאום, מוצא, מגדר, סטטוס אישי/ משפחתי, מגבלה פיזית/ נפשית, שירות צבאי, נטייה מינית, העדפה פוליטית, מקום מגורים וכיוב'.

מדיניות השכר המקובלת בחברה מבוססת על עקרונות אלה כאשר השכר נקבע בין היתר על בסיס הקריטריונים הבאים:

  • שכר מקובל בשוק, על בסיס צירי שכר מבוססי סקר "צבירן" המקובל בתעשייה
  • רקע וניסיון מקצועי של מועמד / עובד
  • ביצועי עובד במהלך עבודתו
  • תוספות שונות לשכר שנקבעות בהתאם לתכלית של כל תוספת (תוספת משמרות/ שעות נוספות וכיוב').

 

אוכלוסייה נכללת

כלל העובדים אשר עבדו בחברה בחודש 12/2022, לרבות עובדים שעבדו במשרות חלקיות ועובדים ששהו בחל"ד/ חל"ת.

 

פילוח הנתונים

פילוח הנתונים בוצע על פי הקריטריונים הבאים:

  • הפרדה בין תפקידים הדורשים השכלה מקצועית קודמת לבין תפקידים שאינם דורשים השכלה מקצועית
  • הפרדה בין תפקידי ניהול לתפקידים שאינם ניהוליים (אופי עיסוק)
  • הפרדה בין רמות דרגי הניהול- ניהול ביניים / ניהול בכיר

נשות ואנשי החברה חולקו ל- 7 קבוצות בעלות מאפיינים דומים בהתאם לתחומי עיסוק ודרג ניהולי, ובחנו את פערי השכר לשנת 2022 בכל קבוצה.

 

רכיבי שכר שנכללו

הניתוח נעשה על בסיס ערכי השכר במונחי ברוטו בחלוקה לשלוש קטגוריות כדלקמן: שכר קובע לפיצויים, שכר ברוטו כולל, שכר ברוטו כולל לרבות הפקדות מעסיק.

 

התאמות שבוצעו בשכר

בוצע נרמול לינארי של עובדים שלא הועסקו לאורך כל השנה.

 

הערות לניתוח

בחברה אין עובדים/ עובדות אשר נדרשת להם/ להן השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר.

 

ממצאים

אוכלוסיית העובדים אשר הועסקה בחברה בשנת 2022 מחולקת מגדרית כדלקמן: 30% נשים ו- 70% גברים.

הוותק הממוצע של קבוצת הגברים גבוה יותר מזה של הנשים בכ- 3 שנים. נתון זה משמעותי לאור העובדה שבחברה מקובלים צירי שכר תלווי תפקיד וותק.

 

  • בבחינת השכר הקובע לפיצויים – במרבית הקבוצות נמצא שאין פער לטובת הגברים (6 מתוך 7 קבוצות), ורק בקבוצה אחת, שנמצא בה פער שכזה, הוא הוסבר על ידי נתון הוותק של הגברים באותה הקבוצה שהוא גבוה יותר באופן משמעותי מזה של הנשים באותה הקבוצה.
  • בבחינת שכר הברוטו הכולל, ושכר ברוטו הכולל הפקדות (חלק מעסיק) – נמצאו פערים לטובת הגברים במרבית הקבוצות (5 מתוך 7), ואלו הוסברו בעיקר על ידי רכיבי שכר שמשתלמים בתפקידים מסוימים לאור אופיים, ומאחר שתפקידים אלו מאויישים בעיקר בידי גברים (תמריצי מכירה, תמריצי עבודה פיזית, תוספת משמרות, תגמול על שעות נוספות וכו').

הגם שלא זיהינו כי נדרש טיפול אנו ממשיכים לפעול לטובת שמירת תמונת המצב כפי שהוצגה והבטחת תנאי תגמול שווים והוגנים לכל עובדת ועובד בחברה בהתאם לוותק, ניסיון, תחומי אחריות ואופן ביצוע התפקיד.

 

פילוח הנתונים

הערה- כינוי הקבוצה אינו מעיד על המדרג הארגוני.

 

רן אקרמן

מנכ"ל חברת זוגלובק