דיווח פומבי לשנת 2023 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

מדיניות השכר של החברה

חברת "זוגלובק" חורטת על דגלה את הערך "כבוד לכל אדם" כאחד מחמשת ערכיה המובילים.
תחת ערך זה אנו מחויבים לפעול למען שוויון הזדמנויות ופיתוח מלוא הפוטנציאל של כלל העובדות והעובדים בחברתנו.
החלטות הנוגעות להעסקה מתקבלות בהתאם לצרכים העסקיים, יכולות העובד, הסמכותיו המקצועיות ומומחיותו.
אנו מחויבים לנהוג בכל עובדינו בהגינות ללא אפליה ומבלי להתחשב בקריטריונים כמו: גיל, גזע, דת, לאום, מוצא, מגדר, סטטוס אישי/ משפחתי, מגבלה פיזית/ נפשית, שירות צבאי, נטייה מינית, העדפה פוליטית, מקום מגורים וכיוב'.
מדיניות השכר המקובלת בחברה מבוססת על העקרונות הנ"ל כאשר השכר נקבע בין היתר על בסיס הקריטריונים הבאים:
א. שכר מקובל בשוק, על בסיס צירי שכר מבוססי סקר "צבירן" המקובל בתעשייה
ב. רקע וניסיון מקצועי של מועמד ועובד
ג. ביצועי העובד במהלך עבודתו
ד. תוספות שונות לשכר הנקבעות בהתאם לתכלית של כל תוספת (תוספת משמרות/ שעות נוספות וכיוב').

 

ענף

החברה נכללת בענף המזון.

 

אוכלוסייה נכללת

כלל העובדים אשר עבדו בחברה בחודש 12/2023, לרבות עובדים שעבדו במשרות חלקיות ועובדים ששהו בחודש זה בחל"ד/ חל"ת.

 

פילוח הנתונים

פילוח הנתונים בוצע על פי הקריטריונים הבאים:

  • הפרדה בין תפקידים הדורשים השכלה מקצועית קודמת לבין תפקידים שאינם דורשים השכלה מקצועית
  • הפרדה בין תפקידי ניהול לתפקידים שאינם ניהוליים (אופי עיסוק)
  • הפרדה בין רמות דרגי הניהול- ניהול ביניים / ניהול בכיר

בהתאם להנחיות החוק חילקנו את נשות ואנשי החברה ל- 7 קבוצות בעלות מאפיינים דומים בהתאם לתחומי עיסוק ודרג ניהולי ובחנו את אחוז פערי השכר לשנת 2023 בכל קבוצה.

 

רכיבי שכר שנכללו

הניתוח נעשה על בסיס ערכי השכר במונחי ברוטו בחלוקה לשלוש קטגוריות כדלקמן: שכר קובע לפיצויים, שכר ברוטו כולל, שכר ברוטו כולל לרבות הפקדות מעסיק.

 

התאמות שבוצעו בשכר

בוצע נרמול לינארי של עובדים שלא הועסקו לאורך כל השנה.

 

הערות לניתוח

בחברה אין עובדים/ עובדות אשר נדרשת להם/ להן השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר.

 

ניתוח פערים והבנתם

מסך כל אוכלוסיית העובדים אשר הועסקה בשנת 2023 בחברה 29% הינה נשים ו- 71% הינם גברים. אנו גאים בכך ששיעור הנשים בפורום המוביל של החברה הינו 57% וכמו כן, שיעור הנשים הנמנות עם צוות הנהלת החברה הינו 62%.

בכלליות הוותק הממוצע של קבוצת הגברים הינו גבוה יותר מזה של הנשים בכ- 3 שנים. נתון זה משמעותי לאור העובדה שבחברה מקובלת עבודה על פי צירי שכר תלווי תפקיד וותק.
בבחינת השכר הקובע לפיצויים במרבית הקבוצות נמצא שאין פער לטובת הגברים (6 מתוך 7 קבוצות) ורק בקבוצה אחת שנמצא בה פער של פחות מאחוז בודד הוא הוסבר על ידי נתון הוותק של הגברים באותה הקבוצה, הגבוה באופן משמעותי מזה של הנשים באותה הקבוצה.
בבחינת שכר ברוטו כולל ושכר ברוטו הכולל הפקדות נמצאו פערים לטובת הגברים במרבית הקבוצות (5 מתוך 7) ואלו הוסברו על ידי רכיבי שכר שמשתלמים בעיקר בתפקידים מסוימים, אשר מאוישים בעיקר על ידי גברים (תמריצים הניתנים על פי תפקיד, תוספת משמרות, תגמול על שעות נוספות, תמריצי מלחמה הניתנים לעובדי ועובדות האתרים הצפוניים של החברה במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" וכו').
הגם שלא זיהינו כי נדרש טיפול לקידום ערכי השוויון בשכרם של העובדים, אנו ממשיכים לפעול לטובת שמירת תמונת המצב כפי שהוצגה, והבטחת תנאי תגמול שווים והוגנים לכל עובדת ועובד בחברה בהתאם לוותק, ניסיון, תחומי אחריות ואופן ביצוע התפקיד.

 

ממצאי הדוח

מצורף דוח מפורט עבור החברה. הסימן מינוס (-) מציין פער שכר לטובת גברים.

הערה- כינוי הקבוצה אינו מעיד על המדרג הארגוני

שכר קובע לפיצוייםשכר ברוטושכר ברוטו + הפקדות מעסיק
מדרגאחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לעובדיםאחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין העובדות לעובדיםאחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין העובדות לעובדיםאחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לעובדיםאחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין העובדות לעובדיםאחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין העובדות לעובדיםאחוז פערי השכר הממוצע לחודש בין כל העובדות לעובדיםאחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה בין העובדות לעובדיםאחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה חלקית בין העובדות לעובדים
א3%0%10%-2%-7%8%-2%-6%11%
ב8%7%0%-19%-20%0%-17%-18%0%
ג9%9%0%6%6%0%7%7%0%
ד-1%-0.5%0%-10%-10%0%-10%-10%0%
ה0%0%0%-27%-27%0%-25%-25%0%
ו4%4%0%0%0%0%0%0%0%
ז5%5%0%-17%-17%0%-15%-15%0%

רן אקרמן

מנכ"ל חברת זוגלובק