חברת זוגלובק

גאה להימנות על החברות המובילות בתחום המזון, וחותרת להתחדשות ולצמיחה מתמדת.

אחריות חברתית

כחברה שמהווה חלק מרכזי בתשתית ההיסטורית של תעשיית המזון בישראל, אנו רואים חובה לעצמנו לפעול למען הקהילה ולהחזיר בפעילות ובתרומה. פעילותה של זוגלובק למען הקהילה נעשית באמצעות תרומות כספיות ותרומות מוצרי מזון רבים וכן באמצעות שילוב ועידוד עובדים להתנדבות בפרויקטים קהילתיים. הפעילות במישור הקהילתי מוערכת, וזיכתה אותה בכמה פרסים בתחום האחריות הסביבתית והחברתית. בין היתר פועלת זוגלובק באמצעות גופים שונים, לרווחתם של חיילי צה"ל, בתי חולים באזור הגליל, קליטת עליה, יצירת מנהיגות חברתית, מיזמים בתחום החינוך והרווחה, למען אוכלוסיות בסיכון ואוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, ועוד.

מדיניות סביבתית

זוגלובק מכירה בחשיבותם של משאבי הטבע לסביבה ולכלל הציבור, ומאמינה כי נקיטת גישה יוזמת ואחראית של מדיניות סביבתית תסייע לשמר סביבה בת קיימא גם עבור הדורות הבאים.


קווים מנחים

  • הגדרת מדיניות סביבתית ברורה ומעקב אחר יישומה על ידי מנהל תחום איכות הסביבה. תחת אחריותו של מנהל התחום – הטמעת המדיניות הסביבתית הלכה למעשה, ומעקב אחר תוצאותיה.
  • צמצום ההשפעות הסביבתיות של החברה, תוצריה ומוצריה, תוך השקעה במשאבים הדרושים לשם כך. כך לדוגמא, פועלת זוגלובק לצמצום אריזות מוצריה, ומשקיעה בציוד טכנולוגי לצמצום טביעת הרגל האקולוגית של החברה.
  • שיפור תהליכי הניהול והביצוע בכל שרשרת הייצור והאספקה בהתייחס לנושאי איכות הסביבה בדגש על התייעלות אנרגטית.
  • העלאת מודעות העובדים לנושא איכות הסביבה ומעקב אחר פעילותם.
  • עדכון בלתי פוסק בחידושים בתחום המדיניות הסביבתית, המאפשר לחברה לעמוד בחזית הטכנולוגית בתחום זה.